28.08.2006.

u povodu ponovnog zahtjeva Mirnesa Ajanovića – da se privatizacijom BH Telekoma obezbijedi adekvatno finansiranje Penzionog fonda i drugih socijalnih fondova

 

Kandidat za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović ocjenjuje da su u svrhu zastrašivanja javnosti izrečeni politički stavovi kojim se privatizacija BH Telekoma pokušava pravdati prodajom Telekoma RS-a – i nemaju veze sa ekonomskom realnošću. Prodavati ekonomski resurs koji uložena sredstva vraća za minimalno 20 odsto, i to opravdavati potrebom ulaganja u resurs koji uloženo vraća tek za 8 odsto – nema ni ekonomske ni političke mudrosti, upozorava Mirnes Ajanović. Obzirom da federalna Vlada očito zloupotrebljava mandat kako bi vladajuće stranke dovršile svoj nemoralni ekonomsko-politički dil, Mirnes Ajanović najavljuje da će na sjednici Parlamenta predložiti usvajanje rezolutnog zaključka kojim će se odlučivanje o BH Telekomu odložiti do formiranja nove vlasti, sa izričitom zabranom da Vlada u tehničkom mandatu poduzima bilo kakve aktivnosti u vezi privatizacije. Kvalitetnim restrukturiranjem BH Telekoma, izmjenom apsurdnih federalnih propisa i suzbijanjem uticaja politički dirigovanih uprava, obezbijedila bi se sredstva za redovno i kvalitetno finansiranje siromašnog Penzionog fonda i drugih socijalnih fondova, istakao je kandidat za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović.

 

28.08.06.

 

 

 

 

You may also like...