29.01.2004. – u povodu rigidnog boljsevickog djelovanja SDP-a

Vanredna press konferencija

 

u povodu rigidnog boljševičkog djelovanja SDP-a

 

BOSS smatra, da je u cilju procesa demokratizacije i opšteg unapređenja ljudskih prava, građane Bosne i Hercegovine neophodno upozoriti – da su u bh. političkom životu još uvijek prisutni atavistički oblici političkog djelovanja, što se jasno ogleda kroz rigidno boljševičko djelovanje SDP-a, posebno u opštinama gdje SDP još uvijek ima vlast.

Kao dokaz navedenog, predstavnik BOSS-a Mirnes Ajanović istiće kako je povrijeđena sujeta SDP-a rezultirala i prekidanjem jučerašnje sjednice tuzlanskog Vijeća, nakon što je Klub poslanika BOSS-a uspio skinuti sa Dnevnog reda tačku kojom se namjeravao abolirati kriminal, a posebno nakon što se vijećnik Mirnes Ajanović otvoreno suprotstavio namjeri SDP-a da načelniku Jasminu Imamoviću omogući totalitarno vladanje i marginalizaciju uloge opštinskog vijeća.

Evidentna nervoza u redovima SDP-a dosegla je kulminaciju onog momenta kada je vijećnik Mirnes Ajanović, diskutujući o namjeri uvođenja totalitarizma u opštinsku vlast, upozorio da se nikom, a pogotovo ne SDP-u koji je na izborima izgubio povjerenje građana, ne smije dozvoliti donošenje odluke kojom će se staljinističkim metodama i nazadnom politikom jednoumlja – vršiti sva imenovanja izvršne vlasti, putem načelnika, na prijedlog komisije koju će, takođe, imenovati isključivo načelnik, bez mogućnosti nadzora od strane Vijeća kao zakonodavne institucije.

 

29.1.2004.

 

 

 

You may also like...