29.05.2015.

Press konferencija

u povodu usvojene inicijative BOSS-a za dodatno obezbjeđenje nadzora nad djelovanjem javnih ustanova i javnih preduzeća, odnosno upravnih i nadzornih odbora i menadžmenta, kao i usvajanja propisa za adekvatno sankcionisanje i smjenu odgovornih lica, a posebno u slučajevima neusvajanja izvještaja o radu i poslovanju

21 godina - boss

Na inicijativu Mirnesa Ajanovića, predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla, na posljednjoj sjednici Vijeća usvojena je realizacija dodatnog obezbjeđenja nadzora djelovanja javnih ustanova i javnih preduzeća, odnosno upravnih i nadzornih odbora i menadžmenta, kao i usvajanja propisa za adekvatno sankcionisanje i smjenu odgovornih lica u slučajevima eventualne zloupotrebe položaja i oštećenja javne imovine. Dosadašnja praksa na svim nivoima vlasti nije omogućavala adekvatno sankcionisanje i smjenu menadžmenta i članova upravnih ili nadzornih odbora, niti odgovornih lica u drugim institucijama, pa ni u slučaju neusvajanja izvještaja o radu i poslovanju od strane nadležne zakonodavne institucije.                 

Gradsko vijeće Tuzla jer prva institucija vlasti u državi koja zahtijeva izradu propisa u cilju obezbjeđenja uslova da se u slučaju neusvajanja izvještaja o radu i poslovanju javnih preduzeća i javnih ustanova može izvršiti sankcionisanje ili smjena direktora, njegovih saradnika i članova upravnih ili nadzornih odbora, čime će se obezbijediti adekvatna odgovornost svih prema javnoj imovini i interesima građana, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

29.5.2015.     

You may also like...