30.06.2003. – u povodu otvorenog poziva BOSS-a poslanicima federalnog Parlamenta

Press konferencija

 

u povodu otvorenog poziva BOSS-a poslanicima federalnog Parlamenta, da na sutrašnjoj sjednici istraju u odluci Predstavničkog doma da se zabrani fašističko djelovanje

BOSS je uputio otvoreni poziv poslanicima federalnog Parlamenta, da na sutrašnjoj sjednici istraju u odluci Predstavničkog doma, da se prihvatanjem amandmana federalnog poslanika Mirnesa Ajanovićazabrani fašističko djelovanje, kako bi se krivično zakonodavstvo učinilo efikasnim u borbi protiv sve raširenijeg djelovanja fašističko-nacionalističkih organizacija i pokreta.

Ukoliko se federalni Parlament odupre pritiscima OHR-a i ostane pri usvojenom amandmanu na Prijedlog krivičnog zakona FBiH, postigao bi se reciprocitet u Krivičnom zakonu RS-a, čime bi se zabranio rad terorističkom četničkom pokretu, uklonio spomenik ratnom zločincu Draži Mihailoviću u Brčkom i sve druge fašističke organizacije i simboli zbog kojih su usporeni procesi pomirenja, povratka i demokratizacije bh. društva.

BOSS je za uvođenje zakonske zabrane fašističkog djelovanja u BiH, kojoj se žestoko protive g. Pedi Ešdaun i OHR, zatražio pomoć američke ambasade, obzirom da je američka administracija prvi međunarodni faktor koji je ispravno detektovao visok stepen opasnosti od fašizma u BiH – što potvrđuje i činjenica da je četničkom ravnogorskom pokretu i drugim nacio-fašistima iz BiH zamrznuta imovina i zabranjen ulazak u S.A.D.

 

30.06.2003.

You may also like...