31.10.2000.

Saopštenje za javnost

u povodu zahtjeva Bosanske stranke Visokom predstavniku u BiH – da proglasi odluku o uvođenju mjera za poboljšanje bezbjednosne situacije u BiH

BOSS Logo 1

Bosanska stranka poziva Visokog predstavnika u BiH Volfganga Petriča da zbog eskalacije nasilja u BiH proglasi odluku o uvođenju mjera kojim bi se uticalo na poboljšanje bezbjednosne situacije u BiH.

Iako je Bosanska stranka istim povodom zahtijevala i od Parlamenta F BiH usvajanje bezbijednosnih mjera koje bi ugrađivanjem u zakonsku regulativu pooštrile sankcije za nasilje, manekensko-politikantski način rada unutar ove institucije nije mogao dati pozitivne rezultate. Obzirom na ogroman broj lica koja posjeduju hladno i vatreno oružje, što svakodnevo rezultira nasiljem na ulicama, BOSS traži da Visoki predstavnik progalsi odluku o donošenju mjerakojima se članovi Krivičnog zakona i Zakona o prekršajima, koji se odnose na oružano i fizičko nasilje, usklađuju sa najstrožijim zakonskim propisima iz te oblasti koji trenutno vladaju unutar Evropske unije.

Takođe, BOSS zahtijeva da Visoki predstavnik donesenim mjerama da veća ovlaštenja MUP-u na polju zaštite imovine i života građana, te da naloži da MUP u saradnji sa IPTF-om poduzme hitnu akciju pronalaženja i oduzimanja nelegalno posjedovanog oružja. Ovim mjerama bi trebalo omogućiti da se, ako nadležni organi procjene kao neophodno, izvrši privremeno oduzimanje vatrenog oružja i privatnim licima sa urednom dozvolom, kao i da se se u policijskim upravama formira stalno dežurstvo pripadnika specijalne policije – koji će biti taktička podrška konvencionalnim policijskim snagama koje intervenišu prema dojavama građana o kršenju javnog reda i mira.

31.10.2000.

You may also like...