Glavna uprava za pismeno prevođenje pri Europskom parlamentu prevela na engleski jezik i potvrdila autentičnost prevoda presude Ustavnog suda BiH o neustavnim VTP mjerama

Prva presuda na svijetu kojom je odlučeno da kovid mjere zadiru u pravo na privatan život, da su protivne vladavini prava, demokratskom poretku, osnovnim demokratskim principima i da ozbiljno krše ljudska prava, a koju je donio Ustavni sud BiH 23.02.2022. godine po apelaciji advokata Mirnesa Ajanovića, prevedena je na engleski jezik, a autentičnost prevoda potvrdila je Glavna uprava za pismeno prevođenje pri Europskom parlamentu (DG TRAD) na zahtjev zastupnika EP Ivana Vilibora Sinčića.
Nezavisni zastupnik Evropskog parlamenta Ivan Vilibor Sinčić, na plenarnoj sjednici održanoj 08.03.2022. godine pod tačkom „Stanje u Bosni i Hercegovini“, informisao je predstavnike Evropskog parlamenta o presudi sa porukom da je to pobjeda protiv segregacije i diskriminacije. S ciljem upoznavanja građana Evrope o ovoj važnoj presudi zatražen je i prevod na engleski jezik, kojeg je DG TRAD izradio i izdao potvrdu autentičnosti, a ovim putem BOSS presudu na engleskom jeziku čini dostupnom i javnosti , istakao je Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS-a.

Prilozi:

Obraćanje zastupnika Sinčića u EP: https://www.facebook.com/watch/?v=382729166618739

You may also like...