Visoki predstavnik u BiH nakon krivične prijave BOSS-a zbog krađe glasova podržao tužilaštva u BiH u suprostavljanju izbornim prevarama

Nakon što je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podnio krivičnu prijavu svim tužilaštvima u BiH u cilju sprječavanja krađe glasova sa zahtjevom za sprovođenje posebnih istražnih radnjih protiv članova političkih stranaka biračkih odbora i lokalnih/gradskih izbornih komisija, uz poziv OHR-u da podrži rad tužilaštava po ovoj prijavi, Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt je prezentirao zvaničan stav OHR-a da će pružiti podršku tužilaštvima u otkrivanju počinilaca krivičnih djela u vezi sa preverama u izbornom procesu.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović pozdravlja razumijevanje stanja potrebe davanja podrške tužilaštvima u BiH u očuvanju integriteta izbornog procesa i volje birača sprječavanjem izborne krađe od strane Visokog predstavnika Schmidta, kao i poduzimanje konkretnih aktivnosti  obilaskom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH koja će biti zadužena za raspoređivanje policijskih organa na biračkim mjestima kao i sprovođenje posebnih istražnih radnji koje uključuju postavljanje prislušnih audio-vizielnih uređaja na biračkim mjestima po odluci nadležnog suda.

Uz sve poduzete mjere po prijavi BOSS-a u cilju zaštite volje birača na izborima, a u odnosu na tešku ekonomsku krizu i brutalno kršenje ljudskih prava od svih političkih subjekata koje je BOSS za sada zaustavio, pozivamo građane da ne propuste jedne od najvažnijih izbora nakon rata te svoj glas daju BOSS – Bosanskoj stranci, koja je dokazala da je jedini politički subjekat na strani naroda i građana i zaštite ljudskih prava.

Ranija vezana saopštenja:

You may also like...