Saopštenje za javnost – Nakon krivične prijave BOSS-a tužilaštvo najavilo suprotstavljanje izbornim prevarama

Nakon što je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podnio krivičnu prijavu svim tužilaštvima u BiH protiv NN lica sa zahtjevom za sprovođenje posebnih istražnih radnjih zbog sumnje u namjeru izvršenja krivičnih djela u vezi sa izbornim prevarama od strane biračkih odbora, glavni tužilac Tužilaštva BiH organizovao je sastanak sa policijskim agencijama i najavio da će se Tužilaštvo BiH suprotstaviti izbornim prevarama. Glavni državni tužilac je najavio prisustvo policijskih službenika ispred biračkih mjesta, što BOSS pozdravlja zajedno sa dosada poduzetim radnjama u odnosu na podnesenu krivičnu prijavu. Istovremeno, BOSS traži od Tužilaštva BiH, policijskih agencija i samog Visokog predstavnika u BiH da traže donošenje odluka koje će omogućiti policijskim službenicima da mogu i ući u prostorije gdje se sprovodi proces glasanja i brojanja glasova, a kako bi se spriječili eventualni počinioci u izvršenju krivičnih djela i psihološki utjecalo na njih u smislu izazivanja straha od sankcija u slučaju počinjenja izborne prevare krađe iliponištavanja glasova. Smatramo da će na ovaj način ovih izbora biti spriječene izborne prevare ili značajno reducirane, a kako bi se obezbijedila implementacija svakog glasa birača onako kao je i glasao, istakao je Mirnes Ajanović predsjednik BOSS-a i kandidat za Parlamentarnu skupštinu BiH.

You may also like...