Saopštenje za javnost – Mirnes Ajanović saslušan u svojstvu svjedoka od strane FUP-a zbog podnesene krivične prijave protiv premijera i ministra zdravstva KS, te direktorice KCUS i drugih odgovornih lica

U prostorijama Federalne uprave policije u Tuzli, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović saslušan je u svojstvu svjedoka i podnosioca krivične prijave Tužilaštvu KS protiv premijera Vlade Kantona Sarajevo Edina Forte, ministra zdravstva Harisa Vranića, direktorice KCUS Sebije Izetbegović, odnosno funkcionera političkog subjekta „Naša stranka“, SDP-a i SDA, te drugih odgovornih lica u Vladi KS, Vladi FBiH i KCUS, radi izvršenja krivičnog djela iz člana 387. Krivičnog zakona FBiH – Nesavjestan rad u službi, a u vezi javno objavljenih pisama ljekara KCUS o neadekvatnom liječenju oboljelih od koronavirusa.

Mirnes Ajanović je policijskim službenicima prezentirao zakonske osnove prema kojim su prijavljeni bili dužni postupati, a posebno da su prijavljeni premijer i ministar Vlade KS propuštanjem dužnog nadzora u oblasti zdravstva, te nepoduzimanjem blagovremenih radnji doveli do okolnosti da je stanje na KCUS-u eskaliralo, te da su građani, odnosno osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Sarajevo onemogućeni u adekvatnoj liječničkoj pomoći, što je rezultiralo i smrtnim ishodima. Prijavljeni premijer i ministar bili su dužni blagovremeno djelovati u skladu sa zakonskim obavezama a posebno iz članova 11. i 21. Zakona o Vladi KS, člana 14. Zakona o organizaciji djelokruga organa uprave i upravnih organizacija KS i člana 13. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH.

Mirnes Ajanović je službenicima FUP-a istakao da su prijavljeni propuštanjem dužnosti nadzora, očito nesavjesno postupili u vršenju dužnosti, pa je zbog toga pravo građana teško povrijeđeno, te su time počinili krivično djelo iz člana 387. KZFBiH – Nesavjestan rad u službi, jer nisu kao zakonom ovlaštena i odgovorna lica poduzeli radnje na otklanjanju nedostataka i stvaranja potrebnih uslova za adekvatno liječenje pacijenata oboljelih od COVID-19 na KCUS, a posebno u odnosu na pisma ljekara KCUS-a koji ukazuju na niz poteškoća i nedostataka u radu i borbi za oboljele pacijente zbog problema sa aparatima za mehaničku ventilaciju pod šifrom ACM812A.

You may also like...