Saopštenje za javnost – Ambasade u BiH trebaju pokazati da se presude Ustavnog suda BiH moraju provoditi

Najave nekih ambasada u Bosni i Hercegovini da će prema uposlenicima koji su državljani BiH primjenjivati diskriminirajuće kovid mjere i različito postupati na osnovu vakcinalnog statusa, predstavljaju najavu novog kršenja osnovnih ljudskih prava građana BiH. Podsjećamo odgovorne osobe ambasada da je po istim odlukama kojima se samo nevakcinisanim licima traži kovid test Ustavni sud BiH 23. 2. 2022. godine presudio po apelacijama advokata Mirnesa Ajanovića (AP 3932/21) da se time krše prava građana garantovana Ustavom BiH i Evropskom konvencijom, uz naznaku da su vlade i krizni štabovi tzv. epidemiološkim mjerama djelovali protivno vladavini prava i demokratskom poretku uz ozbiljno kršenje ljudskih prava.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović više puta javno je upozoravao da su epidemiološke mjere protiv koronavirusa nezakonite posebno u dijelu gdje se od nevakcinisanih lica traže testovi a  virus prenose i vakcinisani i nevakcinisani, te je uslovaljavanje uposlenim licima prava na rad vakcinisanjem ili testom direktno izvršenje više krivičnih djela a posebno krivičnog djela iz člana 177. Krivičnog zakona FBiH.

BOSS sada neće konkretizovati o kojim ambasadama se radi, ali je advokat Mirnes Ajanović dobio punomoć i ovlaštenje na djelovanje u zaštiti ljudskih prava na osnovu donesene odluke da od 2. 8. 2022. domaća lica neće moći raditi ako ne dostave potvrdu o vakcinaciji ili test, te pozivamo strana i domaća odgovorna lica u ambasadama u BiH da ne krše odluku Ustavnog suda BiH u odnosu na državljane BiH koji rade u tim ambasadama – i time pokažu domaćim političkim strankama, vladama i kriznim štabovima da se presude Ustavnog suda BiH moraju provoditi i poštovati.

You may also like...