Saopštenje za javnost Federalno tužilaštvo krivičnu prijavu protiv premijera Hodžić Kadrije i članova Vlade i Kriznog štaba TK proslijedilo na postupanje Tužilaštvu TK zbog nezakonite zabrane kretanja i ponižavanja nevakcinisanih i lica koja su prebolila koronavirus

Federalno tužilaštvo je BOSS-u dostavilo obavijest (broj: T11 0 KTA 000600 21) sljedećeg sadržaja, citiramo: “Obavještavamo Vas da je Federalno tužiteljstvo FBiH zaprimilo dana 3. 11. 2021. kaznenu prijavu protiv Hodžić Kadrije, premijera Vlade Tuzlanskog kantona, članova Vlade TK i članova Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK, radi sumnje, kako je navedeno, u izvršenje kaznenog djela povredom članova 3., 32., 33., 177., 30., 383. KZ FBiH. Ujedno Vas obavještavamo da smo kaznenu prijavu sa prilozima proslijedili Kantonalnom tužiteljstvu Tuzlanskog kantona Tuzla na dalje nadležno postupanje”, završen citat.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je krivičnu prijavu protiv premijera i njegovih saradnika podnio jer su kao organizovana kriminalna grupa, donošenjem diskriminirajuće i ponižavajuće odluke da se nevakcinisanim i licima koja su prebolila koronavirus ograničava sloboda kretanja, prekršili član 2. Zakona o zabrani diskriminacije BiH, koji normira da je nezakonito različito postupanje prema građanima, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti jednoj grupi građana spram druge, čime se ograničava ostvarivanje svih prava i sloboda jednoj grupi.

Diskriminacija građana je očigledna jer se daju pogodnosti vakcinisanim eksperimentalnom vakcinom, dok i njima ne istekne covid potvrda, u odnosu na nevakcinisane i lica koja su prebolila virus, a opštepoznato je da vakcinisanje protiv koronavirusa ne imunizira građane i da vakcinisani kao i nevakcinisani mogu biti zaraženi i prenositi virus, a posebno su diskriminirana lica koja su prebolila virus i time umjesto neefikasnog sintetičkog dobila prirodni imunitet.

Premijer Hodžić Kadrija i druga prijavljena lica su posebno prekršili odredbe Glave XVII Krivičnog zakona FBiH – Krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, odnosno član 177. stav 1. i 2. Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina, kojim je propisana kazna zatvora od jedne do osam godina ukoliko se uskrate ili ograniče građanska prava utvrđena međunarodnim ugovorom, ustavom, zakonom, drugim propisom ili općim aktom u Federaciji, ili ko na osnovu razlike ili pripadnosti ili kojeg drugog položaja daje pojedincima neopravdane povlastice ili pogodnosti.

You may also like...