Saopštenje za javnost u povodu javnog poziva za pravnu zaštitu medicinskih radnika i ostalih građana od diskriminacije

Mora biti sankcionisana ponovna prijetnja zloglasne Vlade Kantona Sarajevo da će prema uposlenicima u zdravstvenom sektoru koji se ne žele vakcinisati pokrenuti svojevrsne odmazde, te javni poziv menadžmentima javnih zdravstvenih ustanova na kršenje Zakona o zabrani diskriminacije BiH i izvršenje više krivičnih djela, uključujući i krivična djela Povreda prava iz radnog odnosa iz člana 280. Krivičnog zakona FBiH i iz člana 177. Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina, za šta je predviđena zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina – uslovljavanjem promjene radnog mjesta uposlenicima koji se ne žele vakcinisati.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo mora procesuirati izvršitelje krivičnih djela ali i građani već sada moraju donijeti odluku da na izborima moraju biti odstranjeni sa vlasti SDP, NIP, Naša stranka ili bilo koja druga stranka koja ih podržava ili se ne suprotstavlja političkom teroru, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Opštepoznato je da se i vakcinisani kao i lica koja su prebolovala COVID-19 mogu zaraziti i da mogu prenositi virus kao i nevakcinisani, kao i da je apsurdno tražiti PCR i antigenske testove samo od nevakcinisanih jer bi ih morali tražiti i od vakcinisani, te je potpuno neshvatljivo ponašanje bijesne Vlade prema građanima koji traže zvanične informacije o nus pojavama i kontraindikacijama vakcinacije, kako ne bi rizikovali ugrožavanje svog zdravstvenog stanja ili čak i smrt.

Vlada Kantona Sarajevo još uvijek nije odgovorila na 20 pitanja koje je BOSS tražio u cilju omogućavanja svima koji se žele vakcinisati da imaju potrebne informacije kako ne bi ugrozili svoje zdravlje, te se mora prestati sa prijetnjama prema nevakcinisanim licima ili licima kojima je protekao period nakon preležanog COVID-19, kao i licima kojima je istekao period nakon vakcinacije ili revakcinacije, a koji se već uslovljavaju procesom boosterizacije.

Javno pozivam sve zdravstvene radnike ili bilo koga drugog u javnom ili privatnom sektoru koji bude diskriminisan, natjeran ili ucijenjen da mimo svoje volje ili uvjerenja ugrožava svoje zdravlje prisilnim vakcinisanjem – da se obrate BOSS-u kako bi protiv odgovornih lica podnijeli nadležnom tužilaštvu krivične prijave i pred nadležnim sudovima pokrenuli postupke za zaštitu prava i vraćanja eventualno oduzetih prava, istakao je Mirnes Ajanović predsjednik BOSS-a.

You may also like...