01. april 2000.

u povodu nedemokratske kampanje SDA na području Opštine Cazin

Bosanska stranka najoštrije osuđuje nedemokratski čin vladujuće SDA Cazin, čiji su aktivisti izvršili preljepljivanje plakata svih drugih političkih stranaka u Opštini Cazinu, osim plakata Stranke za BiH.

Ovakvo ponašanje SDA predstavlja kršenje međustranačkog dogovora o fer plakatiranju, koji je 4. III 2000. uspostavljen angažovanjem OSCE-a, ali i teško kršenje izbornih pravila OSCE-a. Naročito je upadljivo što je SDA-ov plakatni desant mimoišao plakate Stranke za BiH, što jasno pokazuje da uprkos javnim nesuglasicama, tajna veza SDA – Stranka za BiH evidentno postoji.

Bosanska stranka zahtijeva od OSCE-a da u cilju omogućavanja jadnakih uslova predizborne kampanje za svaku stranku, sankcioniše nedemokratsku kampanju SDA Cazin.

You may also like...