01. juli 2003.

u povodu nehumane politike aktuelne vlasti, kojom se kontinuirano onemogućava da rast penzija prati rast plata

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, poziva Vladu FBiH da hitno ukine nezakonitu i nemoralnu odluku kojom se kontinuirano onemogućava da rast penzija prati rast plata – kako penzioneri ne bi bili prisiljeni svoja stečena prava, koja im su oduzeta, tražiti na ulici.

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović izrazio je žestoku osudu nehumane i nenarodne politike vlasti, posebno stranke za BiH, koja je još u vrijeme vladavine Alijanse, zajedno sa SDP-om, donijela propise na osnovu kojih funkcioneri državnog Parlamenta danas mogu imati preko 4000 KM mjesečno, a penzioneri ni za socijalni minimum.

You may also like...