01.02.2001. – u povodu laznih izjava federalnog tuzioca Sulje Babica

u povodu lažnih izjava federalnog tužioca Sulje Babića

Federalni poslanici Bosanske stranke Mirnes Ajanović i Džems Sulejmanagić su na današnjoj press konferenciji prezentirali kompletnu dokumentaciju koja dokazuje zloupotrebu položaja i kriminalne radnje predsjednika Glavnog odbora Socijaldemokratske partije Selima Bešlagića. Takođe, na press konferenciji su otkriveni skandalozni dokumenti koji dokazuju da su čelnici Finansijske policije umiješani u skrivanje krivičnih prijava protiv Selima Bešlagića i njegovih saradnika.

Federalno ministarstvo pravde je aktom broj: 01-26/01 od 19. januara 2001. godine obavijestilo Bosansku stranku da je Federalnom tužilaštvu uputilo zahtjev za pokretanje istrage u predmetu krivične prijave protiv Selima Bešlagića. Federalno ministarstvo pravde je zatražilo informaciju o poduzetim radnjama u cilju provođenja istrage – da li su tužioci Izo Tankić i Šesenam Ćosić u službi Ustava i zakona BiH ili u službi prijavljenog i osumnjičenog za kriminal – Selima Bešlagića?

Bosanska stranka je na press konfereciji prezentirala krivičnu prijavu koju je u smislu člana 140. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH podnijela protiv Selima Bešlagića           13. decembra 2000. godine zbog počinjenog krivičnog djela iz člana 282. Krivičnog zakona Federacije BiH, za koje je predviđena kazna zatvora do pet godina.

Time je, shodno lažnoj izjavi koju je specijalno za medije dao federalni tužilac Suljo Babić “da protiv predsjednika Tuzlanskog kantona Selima Bešlagića niko nije do sada dao krivičnu prijavu” – očito da je Federalno tužilaštvo, uz tuzlansko Kantonalno i Opštinsko tužilaštvo – u službi nepoštenih političara i mafije.

You may also like...