04. decembar 2000.

u povodu prijave protiv sudije Dijane Milić Komisiji za ispitivanje zakonitosti rada sudija i tužilaca

Bosanska stranka je federalnoj komisiji za ispitivanje zakonitosti rada sudija i tužilaca, dostavila prijavu protiv sudije Opštinskog suda u Tuzli Milić Dijane, koja uprkos aktima Federalnog ministarstva pravde, Mandatsko-imunitetske komisije Parlamenta F BiH i Ureda Ombudsmena F BiH, nije shodno Ustavu i Zakonu obustavila postupak protiv federalnog poslanika i predsjednika Bosanske stranke Mirnesa Ajanovića.

Sudija Milić je demonstrirajući vlast otuđenih centara moći zloupotrijebila sudijsku funkciju i počinila krivično djelo kršenja Zakona od strane sudije, jer je protivno Zakonom propisanim uslovima, zbog stavova koje je kao federalni poslanik izrekao u cilju borbe protiv korupcije, pokrenula krivični postupak protiv Mirnesa Ajanovića.

Očigledan motiv za ovo krivično djelo od strane sudije, kako je istaknuto na press konferenciji, jeste Ajanovićevo zalaganje da se sankcioniše zloupotreba položaja od strane funkcionera SDP-a Refika Ahmedinovića, koji je svoju funkciju koristio kako bi on i njegova ljubavnica nezakonito mogli koristiti stan.

Bosanska stranka je Opštinskom tužilaštvu u Tuzli uputila zahtjev za pokretanje istrage protiv sudije Milić – ali je sutkinja, zahvaljujući odlučivanju svojih kolega, uspjela ostati na slobodi.

Ponašanje sudije Milić ukazuje da su njene sudačke i moralne osobine upravo takve da je zbog sličnih i formirana nadležna Komisija i donesen Zakon o tužilačkoj i sudijskoj funkciji. Bosanska stranka očekuje da će rad Komisije rezultirati smjenom sudije Milić – što bi trebalo doprinijeti ukupnoj profesionalizaciji sudstva u cilju poštivanja zakonitosti.

You may also like...