04.05.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu 19. godišnjice od smrti Josipa Broza Tita

BOSS Logo 1

Bosanska stranka želi podsjetiti javnost i iskazati dužno poštovanje prema Josipu Brozu Titu, koji je umro prije 19 godina, 4. maja 1980.

Djelo revolucionara Josipa Broza Tita još za života postalo je internacionalnim simbolom antifašističke, socijalističke i revolucionarne borbe za ljudska prava potlačenih, poniženih i obespravljenih.

Vrijeme nakon Tita potvrđuje da je Titovo doba bilo najprogresivniji period na južnoslavenskim prostorima, naročito sa aspekta socijalne zaštite i prava svih građana na zagarantovanu egzistenciju, besplatno školstvo i zdravstvo… Penzioneri su imali penzije, antifašisti i borci mirnu starost, djeca su imala sve što je potrebno za zdrav razvoj.

Bosanski narodi, nikad u svojoj istoriji, kao ni danas, nisu doživjeli tako nagli progres, kao što je to bilo za Titovog doba.

Tito se brinuo za narod, darivao mu lijep život i sigurnost.

Tito je simbol našeg dostojanstva, ponosa, dobrog života, ljudskih i radničkih prava… Tito je otac državnosti Bosne i Hercegovine.

Josip Broz Tito je u pamćenju naših građana dokaz da u životu može biti dobro.

04.05.1999.

You may also like...