04.06.2003. – u povodu bezbjednosnih mjera za dolazak Pape u BiH

Vanredna press konferencija

u povodu bezbjednosnih mjera za dolazak Pape u BiH

Predstavnici BOSS-a su putem vanredne press konferencije informisali javnost, da je BOSS došao do saznanja – da su u Republici Srpskoj, 7.5. u Tesliću i 24.5. u Romaniću – Laktaši, održani sastanci fašističke organizacije četnički ravnogorski pokret, na kojima je raspravljano o mogućnosti da se dolazak Pape u RS, iskoristi za pokušaj atentata, koji bi bio podmetnut Bošnjacima – u cilju fabrikovanja antibosanske i antibošnjačke teze o militarnom islamskom fundamentalizmu u BiH.

BOSS je o ovom saznanju obavijestio MUP, SFOR i američku ambasadu u BiH, tražeći da ove instance obezbijede dodatne preventivne mjere, kako bi se i na taj način osiguralo da će dolazak najvišeg katoličkog vjerskog poglavara u RS proteći bez ikakvih incidenata – kao što je to bilo prilikom posjete Federaciji BiH.

BOSS se tim povodom posebno obratio Pediju Ešdaunu, zahtijevajući da visoki predstavnik, kao najviši nosilac zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, odmah zabrani djelovanje četničkog ravnogorskog pokreta i svih drugih fašističkih i nacionalističkih organizacija, te da na nivou BiH odmah proglasi zakon o krivičnom sankcionisanju propagiranja fašističkih i nacionalističkih ideja i simbola, istaknuto je na vanrednoj press konferenciji BOSS-a.

 

4.6.2003.

 

 

 

You may also like...