09.04.2003. – u povodu javnog upozorenja

 

u povodu javnog upozorenja BOSS-a predsjedniku Republike Srpske da se zaustavi praksa administrativnog etničkog čišćenja Bošnjaka iz RS-a

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović i član Glavnog odbora advokat Faruk Balijagić, kao pravni zastupnik policajca povratnika u RS Mehdina Čivića, uputili su javno upozorenje predsjedniku RS-a Draganu Čaviću – da zaustavi administrativno etničko čišćenje Bošnjaka iz Republike Srpske.

Kao primjer nastavka etničkog čišćenja, kršenja zakona, Dejtonskog sporazuma i ljudskih prava, predstavnici BOSS-a su naveli slučaj policajca Mehdina Čivića, kojem MUP Republike Srpske, putem Republičkog pravobranilaštva, bez ikakvog pravnog osnova,              i pored presude Suda i certifikata IPTF-a – pokušava onemogućiti povratak na posao.

Član GO BOSS-a advokat Faruk Balijagić upozorava predsjednika RS-a, da je jasno vidljiva nacionalistička namjera Republičkog pravobranilaštva Republike Srpske, sa ciljem negiranja mogućnosti suživota građana srpske i bošnjačke nacionalnosti, obzirom da se bez pravnog osnova i činjenica pokušava osporiti presuda Suda, kako bi se Mehdin Ćivić prisilio da odustane od ostvarivanja svojih prava na rad i napusti RS.

Obzirom da je BOSS obaviješten od strane šefa OHR-ovog regionalnog ureda za povratak, da pravni slučaj nezakonite smjene policajca Čivića prate predstavnici OHR-a i druge nadležne međunarodne organizacije, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da je neophodno da OHR odmah poduzme potrebne mjere, kako bi se zaustavila praksa da se dugom i komplikovanom pravnom procedurom za ostvarenje oduzetih ljudskih prava, vrši pritisak na Bošnjake da se isele iz Republike Srpske.

 

09.04.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...