07. april 2003.

u povodu učeća Pedija Ešdauna na 6. Samitu Procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra, da bi visoki predstavnik Pedi Ešdaun, na predstojećem 6. Samitu Procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi, u planiranom izlaganju o problemima organizovanog kriminala i njegovim opasnostima po zemlje u regionu, trebao informisati šefove država i vlada o nedostacima nepostojanja sistema odgovornosti organa međunarodne zajednice za postojanje organizovanog kriminala u BiH.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je u tom kontekstu podsjetio na jednostranu i neutemeljenu odluku IPTF-a o otpuštanju sarajevskih specijalaca, na slučaj policajaca Nedima Smajića i povratnika u RS Mehdina Čivića, koji i pored odluke Suda i dalje trpe posljedice nezakonite suspenzije, te brojne druge primjere šikaniranja poštenih policajaca koja nisu spriječena, a pogotovu sankcionisana, od strane nadležnih tijela međunarodne zajednice u BiH.

You may also like...