07. novembar 2000.

u povodu odmazde opštinskih vlasti u Tuzli, odnosno vladajućeg SDP-a, prema federalnom poslaniku Mirnesu Ajanoviću

Pravni zastupnik predsjednika Bosanske stranke i federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića, advokat Faruk Balijagić je na današnjoj press konferenciji upoznao javnost o potpunoj suspenziji vladavine zakona – u slučaju političke odmazde opštinskih vlasti u Tuzli prema poslaniku Ajanoviću, zbog njegove beskopromisne borbe za istinu.

Govoreći o nezakonitom rješenju za deložaciju poslanika Ajanovića i njegove porodice, advokat Balijagić je istakao da se radi o zloupotrebi organa uprave od strane opštinskih vlasti, odnosno vladajućeg SDP-a – kako bi se kršenjem zakona, u saradnji sa OHR-om i OSCE-om izvršila odmazda nad Ajanovićem. Osnovni motiv za ovu odmazdu jeste Ajanovićevo ukazivanje na korupciju i kriminal u redovima SDP-a i otkrivanje činjenica o seksualnom zlostavljanju bosanskih žena zaposlenih u organizacijama međunarodne zajednice.

Rješenje opštinskog organa je nezakonito, istakao je advokat Balijagić i dodao – da predmetni stan koji koristi Ajanović nije proglašavan napuštenim niti ga iko potražuje u zakonskim okvirima, te da se opštinski organ nije pridržavao uputstva Visokog predstavnika – iako mu je bila poznata činjenica da pravni status stana po tužbi Mirnesa Ajanovića utvrđuje Opštinski sud u Tuzli.

Advokat Faruk Balijagić je naglasio da se radi o svjesnom donošenju nezakonitog rješenja – kako bi opštinska vlast, odnosno vladajući SDP, u saradnji sa OHR-om i OSCE-om prisilili Mirnesa Ajanovića da se u roku od 15 dana nađe sa porodicom na ulici, ili izgubi poslanički mandat, obzirom da žalba ne odlaže izvršenje.

Advokat Faruk Balijagić je podnio žalbu Visokom predstavniku u BiH Volfgangu Petriču, federalnim ombudsmenima i Ministarstvu urbanizma TK – zbog nezakonitog rješenja o deložaciji federalnog poslanika i predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića, koje je uslijedilo kao čin političke odmazde od strane vladajuće partije u Tuzli.

You may also like...