07.12.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu malverzacija u domenu kadrovske politike i donošenja školskih programa na štetu učenika, od strane ministarstava za nauku, obrazovanje, kulturu i sport

BOSS Logo 1

Bosanska stranka je u više navrata ukazivala na lošu situaciju u školstvu na području Federacije BiH i njene moguće posljedice po učenike i nastavni kadar. Najilustrativniji primjer je Ministarstvo za nauku, kulturu i sport TK koje, protivno platformi Federalnog ministarstva, vodi lošu kadrovsku politiku i donosi školske programe na štetu učenika, čime se troše ogromna sredstva za projekte kao što je obavezno izučavanje vjeronauke i religijske kulture. Diskriminacija stručnog nastavnog kadra i malverzacije koje čini Tuzlansko kantonalno ministarstvo u domenu kadrovske politike ima za direktnu posljedicu smanjenjen nivo ukupne stručne osposobljenosti nastavnog kadra zaposlenog u školama – i odlazak stručnih nastavnika van BiH.

Zapisnik Kantonalne inspekcije za obrazovanje br. 10/1-173-789/98 od 29.12.1998., koji je sačinjen u Učiteljskoj školi u Tuzli na osnovu podneska jednog od nastavnika, ilustrativno dokazuje navedeno : “…Upravni odbor Učiteljske škole donio je nezakonitu odluku… jer je primljen kandidat, na neodređeno vrijeme, koji ne ispunjava uslove profila i stručne spreme” – iako su na konkurs za prijem na radno mjesto nastavnika konkurisali i kandidati koji ispunjavaju sve uslove stručnosti. U kompletaj slučaj uključio se i ured Ombudsmena u Tuzli, ali nezakonita odluka Upravnog odbora Učiteljske škole i dalje je nepromijenjena.

I iz ovog primjera, jasno se vide posljedice loše politike ministarstava i samovolje direktora i Upravnih odbora škola – nezakonit rad, kriminalno ponašanje, nizak nivo organizacije rada i kao posljedica svega, poremećeni međuljudski odnosi među nastavnicima i niski i neujednačeni kriteriji obrazovanja učenika.

Bosanska stranka zahtijeva od kantonalnih skupština smjenu svih funkcionera u ministarstvima za nauku, obrazovanje, kulturu i sport – koji su direktno ili indirektno odgovorni za lošu situaciju u školstvu na području Federacije i koji nisu u skladu sa svojim obavezama sprječavali manipulacije koje u velikom broju slučajeva vrše Upravni odbori škola.

07.12.1999.

You may also like...