09.11.2002. – u povodu nepostivanja zakona BiH i Evropske konvencije o ljudskim pravima

Press konferencija

 

u povodu nepoštivanja zakona BiH i Evropske konvencije o ljudskim pravima od strane IPTF-a, u slučaju policajaca u Federaciji BiH

 

Član Glavnog odbora BOSS-a, advokat Faruk Balijagić je na današnjoj press konferenciji istakao, da IPTF u slučaju policajaca MUP-a Federacije BiH, koji su dobili otkaz bez objektivne provjere i završenog sudskog postupka – nije poštivao zakone Bosne i Hercegovine, kao ni Opštu evropsku konvenciju o ljudskim pravima, kojima je propisano – da niko ne može biti proglašen krivim, dok se krivica ne dokaže pravomoćnom sudskom odlukom.

Faruk Balijagić je naglasio, da su policajci proglašeni krivim i prije presude, kao i da im je trajno zabranjen rad u organima uprave, što je skandalozno, obzirom da se u kriterijima za certifikaciju kao negativan kriterij predviđa – isključivo kada se protiv policajaca na sudu vodi postupak u slučaju ratnog zločina.

Član Glavnog odbora BOSS-a Faruk Balijagić, kao pravni zastupnik                   dvadeset osam policajaca MUP-a TK, uputio je zahtjev za razmatranje odluka o decertifikaciji Misiji UN-a u BiH, odnosno komesaru IPTF-a, sa prijedlogom,               da se žalbe svih zastupanih policajaca uvaže.

Takođe, advokat Faruk Balijagić je upozorio UN Misiju u BiH na obavezu primjene Dejtonskog sporazuma, odnosno Aneksa 11 Sporazuma o međunarodnim policijskim snagama, kojim je propisano da će IPTF u svakom trenutku postupati u okviru međunarodno priznatih standarda, uz poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, a u skladu sa zakonima zemlje domaćina.

 

 

9.11.2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...