20. mart 20002.

u povodu otvorenog zahtjeva Bosanske stranke – za oštro sankcionisanje fašističko nacionalističkih simbola u društveno-političkom životu BiH

Predsjednik Bosanske stranke i federalni poslanik Mirnes Ajanović uputio je otvoreni zahtjev Predsjedništvu i Vijeću ministara BiH, te entitetskim parlamentima, da se hitno angažuju na uspostavi zakonske regulative, kojom će po ugledu na ostatak antifašističkog svijeta biti – oštro sankcionisano ispoljavanje nacionalističkog šovinizma. Davanje fašističkih i nacionalističkih imena javnim ustanovama i drugim javnim subjektima u BiH, takođe – mora biti predmet zakonskih sankcija.

U suprotnom, tolerisanje fašističko-nacionalističkih simbola u javnom životu, kao što je to slučaj sa sportskim klubom “Mladi četnici” u Brčkom, predstavlja poticaj nastavku nasilja i kršenja ljudskih prava u BiH – što se već jasno očituje kroz zabilježeni porast vjerske netolerancije.

You may also like...