10. decembar 2002.

u povodu 10. decembra, Svjetskog dana ljudskih prava

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, u povodu 10.decembra Svjetskog dana ljudskih prava, izrazio je javni apel domaćim i međunarodnim tijelima koja se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava – da pojačaju svoje aktivnosti na polju monitoringa i zaštite ljudskih prava u BiH.

Mirnes Ajanović je istakao, da se zbog teške materijalne situacije i nepostojanja efikasne pravne države, u BiH pitanje ljudskih prava kontinuirano zanemaruje i krši još od prvih višestranačkih izbora 1991. godine, kada su se građani svih nacionalnosti suočili sa brutalnostima nacionalizma i ksenofobije.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je podsjetio, da zanemarivanje osnovnih ljudskih prava predstavlja plodno tlo za razvoj desničarskih ideja i pokreta, što BiH može koštati i više od neuključivanja u evro-atlantske integracije.

You may also like...