28.08.2003. – u povodu zahtjeva federalnog poslanika

Vanredna press konferencija

u povodu zahtjeva federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića Nezavisnoj sudskoj komisiji OHR-a i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH – za sprječavanje diskriminacije radnika od strane sudija

Predstavnici BOSS-a USK su putem današnje vanredne press konferncije prezentirali zahtjev federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića, kojim se od Nezavisne sudske komisije OHR-a i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH – traži pokretanje istrage protiv predsjednice Općinskog suda Bihać – zato što je odugovlačenjem izdavanja privremene mjere pečaćenja “Žitoprerade” ugrozila zdravlje i živote radnika koji štrajkuju glađu, te se očito stavila u funkciju političkog arbitra a ne u funkciju organa koji provodi zakon.  

Nezavisna sudska komisija OHR-a i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH su obavezni,          da efikasnom sudskom zaštitom i provedbom vladavine zakona od strane Suda – spriječe mogućnost lažiranja materijalnih činjenica u cilju prikrivanja privatizacijske pljačke, od strane vladajućih stranaka USK i njihovih saradnika.

Vijeće je u skladu sa zakonom obavezno spriječiti sudove da rade u korist stranaka na vlasti, tako što će monitoringom sudskih procesa do donošenja zakona o reviziji pljačkaške privatizacije – i u drugim slučajevima onemogućiti odugovlačenje kojim se od strane sudija vrši diskriminacija i ugrožavanje zdravlja i života radnika, istaknuto je u zahtjevu predsjednika BOSS-a i federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića.

 

28.8.2003.

 

 

 

 

You may also like...