10.02.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu neusklađivanja penzija sa rastom plata i troškova života, a što je rezultiralo protuzakonitim umanjenjem penzija za 61 odsto

BOSS Logo 1

Bosanska stranka smatra da izmjenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju treba sprovesti po hitnom postupku, i to tako, da se moraju definisati striktne odredbe usklađivanja penzija sa platama.

Usklađivanje penzija bilo je obavezno i u prethodnom, a isto tako obavezno je i u novom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu jula protekle godine, međutim, još uvijek se ne poštuje obaveza usklađivanja penzija sa rastom prosječne plate i troškova života.

Bosanska stranka smatra da usklađivanje penzija sa rastom plata mora biti obavezno, i ni u kojem slučaju ne smije se uslovljavati klauzulom ”ako ima raspoloživih sredstava kod nosilaca osiguranja”.

Analizom ekspertnog tima Bosanske stranke konstatovano je da prosječna penzija, u odnosu na rast plata i troškova života, treba     biti veća za 61,088 odsto od sadašnje, što znači da se ovo povećanje odnosi na svaku pojedinačnu penziju.

Stoga, Bosanska stranka zahtijeva od resornog ministarstva, Savjeta društvenog fonda PIO BiH, stručnih službi fonda, premijera Vlade Edhema Bičakčića – da se Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju – konačno počnu rješavati nagomilani problemi najugroženije populacije, koja je, ne smije se zaboraviti, izgradila državu.

10.02.1999.

You may also like...