10.07.2006.

u povodu inicijative Mirnesa Ajanovića i Fatmira Alispahića za osnivanje muzeja genocida nad Bošnjacima

 

Kandidat za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović i nosilac liste za Parlament BiH Fatmir Alispahić ispred Patriotskog bloka BOSS-SDU BiH, na press konferenciji su prezentirali inicijativu o osnivanju muzeja genocida nad Bošnjacima.

Mirnes Ajanović se obavezao da će u parlamentarnu proceduru uputiti prijedlog i zatražiti od svih poslanika da podrže osnivanje muzeja genocida. – Ako naiđemo na otpor srpskih, a eventualno i hrvatskih poslanika u Parlamentu Federacije BiH, tražit ćemo alternativna rješenja. Kantoni sa bošnjačkom većinom, kao i političke stranke koje žive od bošnjačkih glasova, sigurno mogu izdvojiti sredstva za pokretanje ove institucije, jer samo od pamćenja ovisi opstanak Bošnjaka, kako se genocid više nikada ne bi ponovio – rekao je Mirnes Ajanović.

Fatmir Alispahić je kritikovao bošnjačku politiku čiji lideri ni deset godina nakon genocidne agresije nisu našli za shodno da formiraju ustanovu u kojoj bi se institucionaliziralo bošnjačko pravo na pamćenje. – Muzej genocida bi bio u Sarajevu, a svoja odjeljenja bi imao u svim mjestima gdje je vršen genocid nad Bošnjacima. Pored stalnih multimedijalnih programa o masovnim zločinima nad Bošnjacima, muzej bi incirao nove forme pamćenja, naročito umjetničke. Dobili bismo centar koji bi strateški vodio računa da nam se ne ponovi zaborav               – rekao je Fatmir Alispahić.

 

10.7.06.

 

 

You may also like...