13.03.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu izdavanja tzv. “socijalnih kartica” – koje predstavljaju još jednu igru vlasti u nizu poigravanja sa ljudskim sudbinama

BOSS Logo 1

Bosanska stranka smatra da su tzv. “socijalne kartice”, koje su izdate od strane Ministarstva socijalne politike, samo proziran trik, koji za cilj ima tobožnju brigu države da za najugroženiju kategoriju stanovništva obezbijedi besplatne lijekove.

Navodno, pomoću ovih kartica mogu se podići besplatno lijekovi, ali “prema raspoloživim količinama”, i to samo u humanitarnim apotekama, u kojima su se, kao što je poznato svima – osim vlasti, lijekovi uvijek izdavali besplatno.

Međutim, s obzirom da su ove apoteke uglavnom oskudno snabdjevene, pogotovo lijekovima sa esencijalne liste, onda tzv. “socijalne kartice”, koje su, zapravo, bezvrijedne za građane – predstavljaju vrhunac bezobrazluka nadležnih vlasti.

Bosanska stranka zahtijeva od nadležnih federalnih organa vlasti da se konačno prestanu poigravati sa ljudskim sudbinama, i da za ugroženu kategoriju stanovništva izdvoje dio sredstava iz budžeta, te putem upotrebljivih socijalnih kartica – omoguće nabavku lijekova u svim apotekama.

13.03.1999.

You may also like...