14.10.2002. – u povodu tuzbe koju je BOSS podnio nadleznom sudu

Press konferencija

u povodu tužbe koju je BOSS podnio nadležnom sudu protiv Izborne komisije BiH zbog obmane građana o preliminarnim izbornim rezultatima

 

Član Glavnog odbora BOSS-a advokat Faruk Balijagić, podnio je nadležnom sudu u Sarajevu tužbu protiv Izborne komisije BiH, zbog obmane građana protuzakonitim favorizovanjem nacionalnih stranaka i SDP, uz namjerno zanemarivanje izbornog rezultata Bosanske stranke, kao pete političke stranke u Federaciji, koja je direktnim ulaskom u zakonodavna tijela ostvarila parlamentarni status.

Faruk Balijagić je istakao da je predsjednica Izborne komisije BiH Lidija Korać diskriminirajući BOSS prekršila i Kodeks ponašanja izbornih službenika, koji je usvojen kao adimistrativni propis za provedbu Izbornog zakona, i ima za cilj da obezbijedi nezavisnost i nepristranost u radu kako bi se obezbijedilo povjerenje javnosti u izborni proces. Shodno dokazima, predsjednica Izborne komisije Lidija Korać je prekršila odredbe koje se odnose na zakonitost u radu, nezavisnost, nepristranost, efikasnost, tačnost i pristupačnost biračima. Takođe je, zanemarujući žalbu, putem medija nastavila diskriminirati i vrijeđati BOSS, umjesto da bez odlaganja ispravi nanešenu političku štetu, jer je neistinito indukujući javnost pokušala obeshrabriti biračko tijelo da je uzaludno dalo glas BOSS-u.  

Faruk Balijagić je tužbom zatražio da Sud izvrši uvid u podnesene dokaze, te da potom donese presudu kojom se obavezuje Izborna komisija da isplati odštetni iznos od 300.000 KM, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, kao i da Sud naloži Izbornoj komisiji da se putem domaćih i međunarodnih medija izvini BOSS-u zbog diskriminacije pri objavi preliminarnih rezultata.

 

14.10.2002.

 

You may also like...