15. juli 1998.

u povodu predstavljanja novog plakata i promocija novih zaštitnih simbola Bosanske stranke

 

 

 

 

U sklopu realizacije predviđenih aktivnosti za septembarske izbore i dizajnerskog profilisanja socijalističkih opredjeljenja, Bosanska stranka je objavila plakat na kome su predstavljeni zaštitni simboli BOSS-a.

Budući da se crvena boja već decenijama definiše kao zaštitni kolorit socijalizma i borbe za ljudska prava potlačenih, Bosanska stranka je odlučila da ubuduće svoj logotip, kao i sve druge dokumente koji nose potpis BOSS-a, označava crvenim. Smatramo da se narodi i građani Bosne i Hercegovine nalaze u težoj socijalnoj situaciji nego što su bili za vrijeme diktatorskog režima Kraljevine Jugoslavije, te da borba za potlačene ima puno političko, humanističko i patriotsko opravdanje.

Na plakatu je objavljen lik internacionalnog revolucionara i borca za slobodu potlačenih – Ernesta Che Guevare. Pored Che Guevare, čiji lik u neku ruku predstavlja zaštitni simbol Bosanske stranke, nalazi se novi logotip BOSS-a. To je crvena petokraka na čijoj površini je pesnica sa ružom, kao simbolom Socijalističke internacionale.

U postamentu plakata je ispisana riječ REVOLUCIJA, koja predstavlja decidan poziv na demokratske promjene narodima i građanima Bosne i Hercegovine, i upozorenje da je isteklo vrijeme nacionalističkim i destruktivnim režimima koji gotovo jednu deceniju razaraju biće Bosne i Hercegovine, otimajući od naroda narodno, od države državno.

Ovaj plakat je svojevrstan poziv na DEMOKRATSKU REVOLUCIJU, kao legalan i civilizovan put za svrgavanje nenarodnih režima.

 

2. Predstavljanje serije plakata BOSS-a kao simboličan početak predizborne kampanje

 

Bosanska stranka je posljednjih dana, u više bosanskohercegovačkih gradova, postavila seriju svojih plakata koji su štampani u proteklih godinu dana.

Među najznačajnijim vrijedi izdvojiti plakate pod naslovima: “Fabrike radnicima”, “Svi za kapitalizam – BOSS za socijalizam”, “Dan robova”, “Pare ili život”, “Gospodo, nećete više”, “Građani, pljačkaju vas”, “Zaustavite bandu”, i dr.

Osnovna poruka svih plakata je promocija socijalističke ideje Bosanske stranke, koja, prije svega, podrazumijeva državnu inauguraciju građanskih prava u pogledu egzistencijalne zaštite, besplatnih zdravstvenih usluga i školstva, kao i potpunu zaštitu penzionera, kao kategorije koja se našla na nemilosrdnom udaru transformisanog sistema vlasti.

U pogledu zaštite radničke klase, Bosanska stranka je takođe, u skladu sa socijalističkom idejom, promovisala zahtjev da se fabrike vrate radnicima, i da se spriječi pljačka narodne imovine putem tzv. privatizacije.

I u narednom periodu, Bosanska stranka će prezentirati svoje ranije plakate, jer izrečeni stavovi ne gube ništa na svojoj aktuelnosti.

You may also like...