4. avgust 1998.

u povodu učestalog istjerivanja boračkih porodica iz stanova

 

Bosanska stranka smatra tragičnim, ali i sa aspekta unutrašnje bezbjednosti opasnim, činjenicu da organi vlasti pristaju na faktičko oduzimanje stanova ljudima koji su ga stekli svojim ostajanjem u zemlji i borbom za Bosnu i Hercegovinu.       Time aktuelna bošnjačka politika, koja najbrojnijem narodu ove zemlje nije mogla obezbijediti ništa bolje od političke, vojne i kulturne marginalizacije, osjećanja poraženosti i sramote – i dalje ne prestaje sa poniženjima bošnjačkog naroda.

Napušteni stanovi koji se nalaze pod kontrolom Armije RBiH, biće vraćeni ranijim korisnicima, a sadašnji korisnici, većinom borci, boračke porodice i porodice poginulih boraca – biće izbačeni van.

Bošnjačka politika je dozvolila da se na štetu naroda poistovjeti privatna i društvena imovina. Ako je već i po međunarodnim principima privatna imovina neprikosnovena, i ako postoji nepobitna obaveza njenog vraćanja zakonitim vlasnicima, onda je suludo u isti koš trpati i imovinu koja pripada društveno-političkoj zajednici. Bošnjačka politika, odnosno bošnjački političari su tako, svojim javašlukom, zabili još jedan nož u leđa bošnjačkom narodu, jer su društvene stanove pristali da vrate pobjeglicama, a da iz stanova izbace ljude koji su bili uz Bosnu i Hercegovinu – kad je bilo najteže.

Bosanska stranka smatra da se ni po koju cijenu nije smjelo dopustiti da se društvo odriče prava raspolaganja sa nečim što mu pripada, a posebno zbog toga što će u suprotnom – borci iz društvenih stanova biti izbačeni, ili premješteni, u najboljem slučaju, u kojekakve montažne barake, dok će se u stanove vratiti lica kojima ovo društvo ne duguje ništa. Iluzija je vjerovati da će izbacivanje Bošnjaka na ulicu otvoriti proces povratka, tako što će i vlasti Republike Srpske na ulicu izbaciti Srbe.

Bosanska stranka traži zaustavljanje deložacija boraca i verifikaciju stanarskog prava svim tzv. privremenim korisnicima, te da se, kada je riječ o otkupu stanova, borcima i boračkim porodicama prizna vlasništvo na stanu.

Drugo, Bosanska stranka zahtijeva da se svim penzionerima, i korisnicima koji su dugogodišnji nosioci stanarskog prava, takođe prizna vlasništvo na stanu, budući da su ovi ljudi godinama, kroz kiriju i izdvajanje za stambeni fond,zapravo isplatili – svoj stan.

 

 

You may also like...