18. decembar 1998.

u povodu ponovnog brutalnog kršenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Ustava Federacije BiH i Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, od strane Predsjedavajućeg Predstavničkog doma

 
U nastavku sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, 17. decembra, došlo je ponovo do grube povrede Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH od strane predsjedavajućeg Predstavničkog doma Envera Krese, odnosno ponovo su prekršeni članovi 1., 38., 94., 96., 97., i 106. koji se odnose na ostvarivanje prava poslanika u izvršavanju zakonodavnih ovlaštenja.

 

Građani Federacije BiH, odnosno Bosne i Hercegovine imali su prilike uvjeriti se u, najmanju ruku, nedemokratski način vođenja sjednice, odnosno teror CiD Koalicije nad manjinskim strankama i izabranim kandidatima, svojstven jedino fašističkim režimima. Naime, Predsjedavajući je javno rekao da se neće pridržavati Poslovnika o radu Predstavničkog doma, izjavljujući, takođe, da će se tako ponašati, pa makar se spisak optužbi protiv njega, kako je rekao, proširio još jednom. Dakle, na djelu je bila očigledna demonstracija – sile i anarhije.

Javašluk gospodina Envera Krese rezultirao je 12. decembra, u toku prve polovine 3. sjednice Predstavničkog doma, grubim kršenjem deset članova Poslovnika zakonodavne vlasti, te protupropisnim imenovanjem Vlade Federacije BiH – suprotno članu 59. Poslovnika Predstavničkog doma – po kojem je federalna Komisija za izbor i imenovanje morala prethodno utvrditi prijedloge za imenovanje Vlade Federacije BiH.

Kao što se vidjelo putem direktnog tv prenosa – u znak protesta protiv očiglednog terora sa ciljem povlađivanja vladajućoj koaliciji, te nepoštivanja odredbi Dejtonskog sporazuma, Ustava Federacije BiH, Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, i prava izabranih kandidata – poslanik Predstavničkog doma Mirnes Ajanović napustio je sjednicu, uz javnu naznaku da će od međunarodnih institucija tražiti zaštitu poslaničkih prava.

Odmah nakon toga su ostvareni kontakti sa predstavnicima Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara UN, Visokog predstavnika OHR-a, sa Specijalnim zamjenikom Šefa Misije OSCE-a u BiH, te sa Generalnim direktorom odjela za ljudska prava OSCE-a.

Od međunarodnih predstavnika zatražena je hitna i rezolutna reakcija nadležnih međunarodnih institucija, uz stav da je sankcionisanje nedemokratskog ponašanja najbolja garancija da će poslanici imati ravnopravan status, odnosno da će se uvažavati prava svih poslanika, jer u demokratskom društvu, kakvom se teži, vrlo je bitno da zakonodavna vlast bude nezavisna i slobodna, da ne bude pod nadzorom niti jedne stranke.

Nadležni predstavnici međunarodnih institucija obećali su da će preduzeti sve potrebne radnje u cilju rješenja aktuelnog problema i poštivanja zakonitosti rada federalnih institucija.

Takođe, upućen je dopis Komisiji za zaštitu ljudskih prava Federacije BiH, koja je nadležna za preduzimanje mjera protiv pojava kršenja akata Predstavničkog doma, te za razmatranje žalbi u kojima se pokreće pitanje odgovornosti funkcionera koje imenuje Predstavnički dom.

You may also like...