21. decembar 1998.

u povodu obilježavanja godišnjice Husinske bune (1920. 1998.) i 21. decembra – Dana rudara

Bosanska stranka je danas, kod Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, organizovala polaganje cvijeća pred spomenikom Husinski rudar, u spomen na Husinsku bunu i u povodu 21. decembra – Dana rudara. Tom prilikom održana je javna press konferencija, na kojoj je o problemima rudara i rudarstva u BiH govorio dipl. ing. rudarstva Tarik Ključanin, ovlašteni projektant na Rudarskom institutu i član Izvršnog odbora sindikata Rudarskog instituta Tuzla. Gospodin Ključanin je ukazao na dosadašnje negativnosti u radu nadležnih institucija, te ponudio moguća rješenja za unapređenje osnovne privredne grane BiH. Ujedno je najavljeno da će u narednom periodu ekspertni tim Bosanske stranke prezentirati elaborat o problemima rudarstva BiH, sa rješenjima koja će unaprijediti status rudara i privrede BiH.

U povodu obilježavanja godišnjice Husinske bune Bosanska stranka je podsjetila javnost da su rudari Kreke 21. decembra 1920. organizovali generalni štrajk, koji je pokušala oružjem ugušiti žandarmerija Kraljevine Jugoslavije. Husinska buna i kasnije masovne presude na dugotrajnom procesu, digle su na noge radničku internacionalu. Pisanje velikog hrvatskog književnika Miroslava Krleže, Nove Evrope i drugih evropskih listova i organizacija, primorale su monarhiju da smrtnu kaznu rudaru Juri Keroševiću preinače u 20. godina robije.

Takođe, javnosti je prezentirano pismo koje je drug Tito uputio rudarima povodom 50-godišnjice Husinske bune, u kojem stoji: Husinska buna predstavlja veliki datum u historiji radničkog pokreta naše zemlje koji je već tada privukao pažnju progresivnih snaga Evrope. Goloruki husinski rudari odlučno i jedinstveno su se suprotstavili klasnom neprijatelju koji je svim sredstvima pa i oružjem, ugrožavao elementarnu egzistenciju radnika. Oni su branili pravo na život, hljeb i slobodu i spašavali su ne samo svoje porodice, već i porodice svojih drugova među kojima i slovenačkih rudara, prihvatajući ih po kućama siromašnog Husina i okolnih mjesta, i zaštićujući ih od nasrtaja žandarma i njihovih gospodara.             To predstavlja divan primjer radničke borbe, bratstva i jedinstva i solidarnosti, što su husinski rudari iskazali na potresan način. Djelo husinskih rudara spada među one primjere koji su snažno nadahnjivali našu revolucionarnu borbu koja je okupljala i vodila naše narode u oružanoj borbi protiv fašizma i izdajničke buržoazije, u potpisu Tito.

 

 

 


You may also like...