12. avgust 1998.

u povodu prevarantskih i nezakonitih radnji prilikom prijema kandidata u profesionalnu armiju Vojske Federacije

Demokratsko parlamentarno pravilo je da država i državni interesi budu iznad političkih stranaka i da se aktuelne vlasti moraju ponašati u skladu sa ustavom i zakonima države. Međutim u praksi Bosne i Hercegovine je sasvim drugačije. Svjedoci smo da je i jedan od bitnih segmenata države armija, ne samo podijeljena po entitetima, nego je zahvaljujući i parlamentarnim opozicionim strankama, odnosno politici nemiješanja, pretvorena u privatne vojske.

Naime, ignorišući zakonske odredbe o uslovima pravilnog prijema u profesionalnu armiju, Kantonalne Vojne komisije, koje su sastavljene iz redova stranaka na vlasti, raznim manipulacijama su zloupotrijebile odobrenje Federalnog Ministarstva odbrane po kojem su imali slobodu pri odabiru kandidata u profesionalnu vojsku.

Iako je putem sredstava javnog informisanja objavljen konkurs za prijem vojnika i starješina u profesionalnu armiju, rang liste oformljene od strane Kantonalnih Vojnih komisija nisu bile dostupne kandidatima na uvid, već su pohranjene u arhive, kojima su pristup imali samo privilegovani. Takvim ponašanjem je izvršena gruba manipulacija, jer su kandidati unificiranim odbijenicama ili rješenjima o demobilizaciji dovođeni pred svršen čin, sa mogućnošću žalbe istoj komisiji koja je odluku o demobilizaciji i donijela.

Kantonalna Ministarstva su odbijala kandidate koji su u ratu dokazali svoj patriotizam i koji su za svoje zasluge dobili mnoga ratna priznanja, priznanja za mirnodopski rad, kao i starješine završenih predratnih vojnih škola, ratnih oficirskih škola i kurseva MPRI koje su bazirani na principima NATO snaga.

I pored izjave Armijskog generala Rasima Delića da će se voditi računa o socijalnom statusu kandidata, mnogi socijalno ugroženi vojnici i starješine po demobilisanju bili su bez ikakvog materijalnog obezbjeđenja, dok su u profesionalnu armiju primani sinovi ratnih profitera i kandidati koji imaju privatne firme i objekte.

Bosanska stranka oštro osuđuje nelegalan i nezakonit prijem kandidata u profesionalnu armiju, i poziva Generalštab Vojske Federacije i Federalno Ministarstvo odbrane da izvrše reviziju primljenih i demobilisanih kandidata, kao i da preduzmu oštre mjere protiv počinilaca nezakonitih radnji, jer se ne smije dozvoliti da očigledne prevarantske radnje, korupcija i mito, na bili kojoj osnovi, ugrožavaju društveni sistem.

 

You may also like...