6. april 1998.

u povodu političko-medijske zloupotrebe tragičnih sudbina boraca Armije RBiH, koji su zatočeni zbog sitnih prestupa

Bosanska stranka poziva demokratsku javnost da digne svoj glas i osudi političko-medijsku zloupotrebu tragičnih sudbina boraca Armije RBiH, koji su zbog sitnih prestupa zatočeni u kazamatima zemlje za koju su se borili.

Televizija Bosne i Hercegovine i još neki mediji pristali su da za potrebe Stranke demokratske akcije tobože “otkriju” da se u sarajevskom zatvoru nalazi oko 50 nekadašnjih boraca Armije RBiH, koji su osuđeni na po nekoliko godina zatvora zbog sitnijih prestupa i manjih krivičnih djela.

Navodna inicijativa Stranke demokratske akcije za pomilovanjem je više od farse, tim prije kada se zna da su upravo kadrovi SDA u pravosudnom sistemu najodgovorniji za zatočeništvo ovih ljudi. Stranka demokratske akcije je svoje navodno dušebrižništvo trebala pokazati prije nego im je nanesena sramota i nepravda. Danas ova inicijativa, uz asistenciju medijskih poslušnika, ne samo da je zloupotreba pravne države u svrhu političke promocije, već i svojevrstan grijeh prema ljudima i ljudskim sudbinama. Činjenica da se i ljudska sloboda može upotrebljavati u svrhu izborne kampanje dovoljna je legitimacija za one koji su još uvijek na vlasti.

Bosanska stranka zahtijeva pomilovanje ovih lica, i zaustavljanje svih postojećih i eventualnih budućih sličnih sudskih postupaka protiv boraca Armije RBiH koji se terete za sitnije prestupe počinjene u toku rata.

Bosanska stranka smatra da treba insistirati na krivičnom gonjenju istinskih profitera, a ne boraca koji su, da bi prehranili svoju porodicu, otuđili nekoliko kilograma krompira.

 

2. U povodu političke instrumentalizacije JP RTVBiH za potrebe vladajuće Stranke demokratske akcije

 

Bosanska stranka upućuje javni poziv OSCE-u za preduzimanje sankcija protiv informativnih kuća koje favorizuju rad jednih, a minimiziraju rad drugih političkih stranaka. To se prije svega odnosi na JP RTVBiH koja grubo narušava demokratski način izvještavanja,     tako što sprovodi blokadu nad stranačkim mišljenjima koja su suprotna politici vladajuće stranke.

Demokratizacija političkog života ne podrazumijeva samo učešće stranaka u medijima uoči izbora, jer politički život traje i između izbora. Pravo je svake stranke da da svoju sugestiju, da kritikuje loše pojave i nudi bolja rješenja.

JP RTVBIH je nedvojbeno medij vladajuće stranke, koja kao i svaki stranački medij ima filtere za prečišćavanje robe namijenjene       svojim konzumentima.

Bosanska stranka smatra da “bosanskohercegovačku” televiziju treba staviti pod upravu međunarodnih institucija, čime bi svima bio zagarantovan jednak pristup medijskom prostoru.

To je najbolja garancija da će se prezentirati tačne informacije, jer u demokratskom društvu, kakvom se teži, vrlo je bitno da mediji budu nezavisni i slobodni, da ne budu pod nadzorom niti jedne stranke.

Takođe, smatramo da OSCE treba oformiti ekspertni tim za praćenje rada informativnih kuća, kojem će stranke upućivati svoje izvještaje i stavove, uporedo kada i medijima, te će se na taj način moći imati uvid u objektivnost rada svih medija, a u cilju demokratizacije političkog i medijskog prostora Bosne i Hercegovine.

 

 

 

You may also like...