28. juni 1998.

u povodu nedavnih događaja koji su uznemirili domaću javnost

Analizom dnevne štampe iz mjeseci uoči izbora 1996. i 1997. godine moguće je postaviti hipotezu da podzemni centri političke moći svjesno proizvode i dinamiziraju incidente na relaciji međunacionalnih odnos

Sumnje da incidenti služe homogenizaciji i samoizolaciji bosanskohercegovačkih naroda – u korelaciji su sa interesima vladajućih nacionalnih stranaka kojima ne odgovaraju procesi demokratizacije i pacifizacije bh prostora. Njihov politički bitak zasnovan je na strahu od različitosti, i nema sumnje da im odgovara svaka zategnutost međunacionalnih odnosa.

Vruće predizborno ljeto u Bosni i Hercegovini već je otpočelo, sudivši prema nekoliko nemilih događaja koji su ovih dana uznemirili domaću javnost.

 

2. U povodu nesmetanog prava korištenja električne energije

Bosanska stranka upućuje javnu pohvalu Opštinskom sudu Tuzla u povodu zaštite građana i pravnog sistema, odnosno ekspeditivnog sprečavanja smetnje korištenja električne energije od strane Elektroprivrede BiH.

Naime, intervencijom Bosanske stranke, a shodno članu 442. Zakona o parničnom postupku – radi sprečavanja nasilja i otklanjanja nenadoknadive štete, Opštinski sud Tuzla je na osnovu tužbe gospodina Repović Save Rješenjem od 22. 6. 1998. naredio Elektroprivredi BiH uspostavljanje pređašnjeg posjedovnog stanja korištenja električne energije, s obzirom da se radi o slučaju isključenja električne energije bez zakonom propisane procedure za utvrđivanje validnosti duga.

Međutim, Elektroprivreda BiH se oglušila o naredbu suda, iako je u Rješenju naglašeno da se uključenje električne energije mora izvršiti – odmah. Tek nakon intervencije Bosanske stranke i upozorenja da će Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Policija sredstvima prisile prinuditi Elektroprivredu BiH na poštivanje zakonitosti i odluka suda, radnici Elektrodistribucije su uključili električnu energiju 26. juna u 16 časova.

Zbog nezakonitog ponašanja, odnosno zloupotrebe službenog položaja u cilju sticanja dobiti bez osnova – dvoje starih i iznemoglih građana, koji žive od jedne neredovne penzije – 26 dana bili su bez minimalnih uslova za život. Na žalost, takvih slučajeva je mnogo, te Bosanska stranka poziva sve građane Federacije BiH da se putem suda i institucije Ombudsmena, koja će finansirati sve sudske troškove – zaštite od terora Elektroprivrede BiH.

You may also like...