1. juni 1998.

u povodu sastanaka Bosanske stranke sa visokim dužnosnicima međunarodne zajednice

Bosanska stranka je protekle sedmice održala tri sastanka sa visokim dužnosnicima međunarodne zajednice:

–   22. 5. 1998., sa ambasadorom Robertom Berijem, šefom misije OSCE-a,

– 25. 5. 1998., sa gospodinom Hansom Šumaherom, zamjenikom Visokog predstavnika za BiH,

– 28. 5. 1998., sa gospođom Elizabet Ren, specijalnim predstavnikom Generalnog sekretara UN-a.

Razgovarano je o procesu predizbornih aktivnosti u Bosni i Hercegovini i modalitetima zagarantovanog jednakog pristupa medijskom prostoru svim strankama. Predstavnici BOSS-a su naglasili da RTVBiH treba staviti pod upravu međunarodnih institucija, u cilju demokratizacije političkog i medijskog prostora Bosne i Hercegovine. To je najbolja garancija da će se prezentirati tačne informacije, jer u demokratskom društvu, kakvom se teži, vrlo je bitno da mediji budu nezavisni i slobodni, da ne budu pod nadzorom nijedne stranke.

Takođe je razgovarano o nedavno održanoj Banjalučkoj konferenciji o povratku prognanih i raseljenih lica, koja je po mišljenju Bosanske stranke bila potpuni promašaj, kao i Sarajevska konferencija. Međunarodna zajednica uporno pokušava inicirati samo međuentitetski i međudržavni povratak, potpuno zanemarujući povratak prognanih građana unutar entiteta. Ako nije moguće vratiti prognana lica unutar Federacije BiH i Republike Srpske, odnosno ako nije moguće vratiti privatnu imovinu građanima koji su ratni i postratni period proveli, praktično, pored svojih kuća, a što bi trebalo biti neuporedivo lakše i brže izvesti, onda od globalnog povratka neće biti ništa.

U povodu nastavka terora Elektroprivrede i PTT-a nad građanima Federacije BiH,       i pored javno iznesenog stava Ureda ombudsmena BiH da se radi o protuzakonitom, ucjenjivačkom i nemoralnom činu, predstavnici Bosanske stranke su zatražili od visokih dužnosnika međunarodne zajednice da preduzmu konkretne mjere kako         bi se ispoštovala zakonitost i zaštitili građani, kao i osnovna ljudska prava.                 Bosanska stranka je naglasila da javni tužilac mora postupiti u skladu sa članom       226. Krivičnog zakona BiH, te pokrenuti krivični postupak protiv odgovornih lica Elektroprivrede i PTT-a koja su načinila prekršaj nezakonitog pribavljanja imovinske koristi, a za šta je predviđena zatvorska kazna u trajanju od tri do petnaest godina.

Specijalni predstavnik Generalnog sekretara UN gospođa Elizabet Ren je obećala predstavnicima Bosanske stranke da će o ovom problemu razgovarati na sastanku visokih dužnosnika međunarodne zajednice u cilju zaštite građana i poštivanja zakonitosti.

 

You may also like...