16. septembar 2002.

u povodu zahtjeva Bosanske stranke Vladi Kantona Sarajevo – za ispitivanje navoda o zloupotrebi položaja od strane kantonalnog ministra prometa i komunikacija Zahida Pite

Bosanska stranka zahtijeva od Vlade Kantona Sarajevo da poduzme hitne mjere kako bi se ispitali navodi o kriminalnim aktivnostima Zahida Pite, ministra prometa i komunikacija u kantonalnoj vladi za kojeg su radnici privrednog društva “Žuti taxi” Sarajevo pred drugostepenim organom već dokazali da je korumpirani autokrata.

O samovoljnom ponašanju ministra Pite radnici posjeduju brojnu dokumentaciju, kojom dokazuju da i pored toga što ispunjavaju zakonom propisane uslove za dobijanje licenci za prevoz, ministar Zahid Pita, radeći za protiv interesa građana koji su mu dali mandat – uskraćuje njihovo pravo na rad.

Obzirom da je u vezi mahinacija ministra Pite reagovalo i Federalno ministartvo pravde, konstatujući povredu više zakona u odnosu ministra Pite prema radnicima “Žutog taxija”, Bosanska stranka zahtijeva da se u slučaj uključi Federalno tužilaštvo – kako bi se radnicima omogućila njihova prava i sankcionisali svi oni čiji nerad i nemar mogu dovesti i do sukoba među taxi udruženjima.

You may also like...