18.05.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu brojnih nepravilnosti i grešaka koje su se pojavile podjelom izvoda sa jedinstvenih računa građana

BOSS Logo 1

Bosanska stranka smatra da su nepravilnosti i greške koje su se pojavile prilikom podjele izvoda sa jedinstvenih računa rezultat javašluka nadležnih federalnih organa.

Pored građana koji uopšte neće dobiti certifikate, pojavile su se greške u potraživanju starih deviznih štednji, potraživanju za borce, za radni staž, penzionere i td. Nevodeći računa o interesima i pravima građana, nadležne vlasti su ostavile prilično kratak žalbeni rok od 30 dana, što će uz već navedene nepravilnosti izazvati pometnju i nered u onim institucijama koje su dužne da saniraju potraživanja građana.

Bosanska stranka u povodu brojnih grešaka koje su se pojavile na izvodima sa jedinstvenih računa građana – zahtijeva od nadležnih federalnih organa da se produži žalbeni rok.

18.05.1999.

You may also like...