19. maj 2003.

u povodu amandmana na Prijedlog krivičnog zakona FBiH, koje je u parlamentarnu proceduru dostavio predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, poziva federalne poslanike da na sutrašnjoj sjednici Parlamenta podrže amandmane na Prijedlog krivičnog zakona FBiH, kako bi se zakonom omogućilo sankcionisanje krivičnih djela srazmjerno učinjenom krivičnom djelu, a u cilju zadovoljenja osnovnih pravnih normi.

Federalni poslanik Mirnes Ajanović amandmanima nastoji obezbijediti pravne norme koje do sada nisu postojale u krivičnom zakonodavstvu FBiH – a to je u prvom redu konfiskovanje nelegalno stečene imovine i obeštećenje građana, zabrana promovisanja fašističko-nacionalističkih ideja i simbola, te preventivno djelovanje zakona u cilju obeshrabrivanja potencijalnih korisnika opojnih droga da iste koriste.

You may also like...