19.09.2002. – u povodu prezentacije dijela diskriminirajucih odredbi izmjena Poslovnika o radu federalnog Parlamenta

Press konferencija

u povodu prezentacije dijela diskriminirajućih odredbi izmjena Poslovnika o radu federalnog Parlamenta – kojima se onemogućava izvršavanje ustavnih prava i obaveza poslanika

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, na press konferenciji je prezentirao dio diskriminirajućih odredbi izmjena Poslovnika o radu federalnog Parlamenta – kojima SDP, Stranka za BiH, HDZ i SDA namjeravaju grubo narušiti ustavna prava i obaveze poslanika, u cilju uvođenja totalitarnog režima.

Predviđene izmjene Poslovnika i definisanje diskriminatorskih ograničenja izlaganja i sankcija za poslanike koji se usude kritikovati vlast ili se odbiju povinovati jednoumlju, dokazuju demokratsku licemjernost SDP-a, Stranke za BiH, HDZ-a i SDA, koji pod paskom navodnog unapređenja rada Parlamenta – pokušavaju instalirati policijsku državu.

Džems Sulejmanagić, kandidat BOSS-a za federalni Parlament, upozorio je da se borba poslanika protiv kriminala i korupcije i izvršavanje poslaničkih obaveza, novim članom 58. stav 5. karakteriše kao omalovažavanje i vrijeđanje predsjedavajućeg ili drugih poslanika, a stavom 7. istog člana, očigledno, da ne bude dileme, ponovo kao – vrijeđanje predsjedavajućeg, drugih poslanika i članova Vlade.

Edim Kadić, kandidat BOSS-a za Skupštinu TK, prezentirao je član 60. kojim SDP, Stranka za BiH, HDZ i SDA namjeravaju uvesti sankcije poslanika opozicije, citat: “Kada je poslaniku izrečena disciplinska mjera udaljenja sa sjednice Predstavničkog doma, poslanik je dužan odmah napustiti sjednicu, a ako to ne učini, predsjedavajući mu može izreći disciplinsku mjeru u dvostrukom trajanju. Ako se poslanik ni nakon izricanja mjere ne udalji sa sjednice, predsjedavajući će prekinuti sjednicu i naložiti da se poslanik udalji iz dvorane za sjednice. U tom slučaju predsjedavajući može tražiti od službe osiguranja sjednice da poslanika udalji iz sale. Predsjedavajući može od službe osiguranja tražiti da se poslaniku kome je izrečena mjera udaljenja sa sjednice onemogući ulazak u salu dok traje disciplinska mjera”, završen citat.

Članom 57. definisano je da su: “Disciplinske mjere izvršne i o njima se ne vodi rasprava”.

 

19.09.2002.

 

 

 

You may also like...