20.09.2002. – u povodu amandmana

Press konferencija

u povodu amandmana koje je federalni poslanik i predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio na diskriminirajuće odredbe izmjena Poslovnika o radu federalnog Parlamenta

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, uputio je u parlamentarnu proceduru amandamane čijim bi se usvajanjem anulirale protuustavne i diskriminirajuće odredbe izmjena Poslovnika o radu federalnog Parlamenta.

Prvim amandmanom, ukinuo bi se član 50. kojim neformalna koalicija – SDP, Stranka za BiH, HDZ i SDA, drastičnim ograničavanjem vremena za diskusiju, žele oduzeti ustavno pravo poslanika da se, u ime građana koji su ga izabrali, adekvatno izjasni o materijalima dostavljenim u parlamentarnu proceduru.

Edin Kadić, kandidat BOSS-a za Skupštinu TK, istakao je da bi se drugim amandmanom federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića, ukinuli članovi od 56. do 61., koji po sadržaju predstavljaju očigledan pokušaj uvođenja represivnih staljinističkih sankcija za poslanike koji se usude izvršavati ustavnu obavezu borbe za ljudska prava i borbe protiv kriminala i korupcije aktuelne vlasti.

Muhamed Moranjkić, kandidat BOSS-a za Parlament BiH, upozorio je, da je Prijedlog SDP-a, Stranke za BiH, HDZ-a i SDA, u direktnoj suprotnosti sa stavom Komisije za pripremu izmjena Poslovnika, koja je na prvoj sjednici, 18.10.2001. godine, decidno zaključila da: ” Prava poslanika, političkih stranaka i opozicije, budućim izmjenama i dopunama neće biti smanjena, što uostalom garantuje i Ustav FBiH.

Federalni poslanik Džems Sulejmanagić je istakao da grubo ignorisanje zaključka Komisije, direktna posljedica i stava SDP-ovog funkcionera Mahmuta Alagića, koji je u svojstvu predsjednika Komisije na sjednici izjavio, citiramo: “Baš me briga za zaključak”, što je bio jasan signal Stranci za BiH, HDZ-u i SDA da nastave proces donošenja diskriminirajućih izmjena Poslovnika u cilju instaliranja rigidne policijske države.

 

20.09.2002.

 

 

 

 

You may also like...