22. oktobar 2000.

u povodu nepostojanja programa zaštite od epidemija u nadležnim kantonalnim ministarstvima

Bosanska stranka oštro osuđuje postojeću praksu nepostojanja programa zaštite i suzbijanja epidemija u nadležnim kantonalnim ministarstvima.

Pojava epidemije žutice jasno odslikava nerad nadležnih ministarstava, odnosno njihovu nezainteresovanost za saradnju sa stručnjacima u epidemiološkim službama. – što jasno potvrđuje i Opština Tešanj, gdje je vakcinacija protiv žutice pokrenuta tek nakon pisma koje su građani uputili federalnom poslaniku Mirnesu Ajanoviću – na osnovu kojeg je pokrenuta rasprava u Parlamentu F BiH.

Evidentno je da ministri zdravstva ne poduzimaju preventivne mjere i mjere suzbijanja širenja ove opasne bolesti – zbog čega se epidemija može prenijeti na šire područje BiH.

Neshvatljivo je da ministarstva, po uzoru na ono u kojem stoluje ministar zdravstva     ZE-DO kantona dr. Ekrem Ajanović – nemaju ranije pripremljen program djelovanja uprkos dokazanom višegodišnjem periodičnom pojavljivanju zarazne žutice na prostoru BiH.

Bosanska stranka zahtijeva da Vlada i nadležno Federalno ministarstvo, u saradnji sa federalnom epidemiološkom službom donesu program preventivne epidemiološke zaštite – kojim bi se na efikasan rad obavezala resorna kantonalna ministarstva

You may also like...