23.08.2002. – u povodu prezentacije dokumenta

Press konferencija

 

u povodu prezentacije dokumenta koji dokazuje da je u BiH, pored već uvezenih 5.000 tona, uvezeno još 15.982 tone jugoslovenske pšenice bez validnog bh. certifikata o radiološkoj ispravnosti

 

Federalni poslanik Mirnes Ajanović i kandidat BOSS-a za člana Predsjedništva BiH Faruk Balijagić, dostavili su premijeru Federacije Aliji Behmenu dokument (broj: 2842/02) koji dokazuje da je beogradska firma “DELTA M” – izvezla u BiH, 15.982 tone pšenice dobijene na tenderu od Direkcije za robne rezerve Republike Srbije. Od ove količine, bez validnog bh. certifikata o radiološkoj ispravnosti – 4.841 tona je uvezena u Mlin “Husinski rudar” Ljubače, koji je uvezao i 5.000 tona jugoslovenske pšenice, preko Kipra i carinarnice u Republici Srpskoj, posredstvom firme iz Šamca.

Bosanska stranka zahtijeva od Premijera Federacije da u skladu sa ustavnim ovlaštenjima i obavezama, u cilju osiguranja zdravstvene bezbjednosti građana, provede hitnu istragu i precizno odgovori na sljedeća pitanja:

  1. Da li su tačni navodi da se duži vremenski period, dok je još Milošević bio predsjednik Jugoslavije, građanima BiH plasira pšenica i brašno, za koje nije izvršen atest kontaminiranosti od strane nadležnih bh. organa, koji su dužni da brinu o zdravlju i životima građana?
  2. Koliko je do sada uvezeno pšenice bez validnog bh. certifikata o radiološkoj ispravnosti i gdje je distribuirana?
  3. Da li povećana smrtnost građana i drastičan porast kancerogenih bolesti ima uzročno-posljedičnu vezu sa uvozom radiološki neispitane pšenice?
  4. Kakve su mjere poduzete od strane nadležnih pravosudnih organa u povodu zahtjeva BOSS-a za istragu i utvrđivanje odgovornosti lica koja su uvozila i propustila izvršiti validnu kontrolu sporne pšenice?

 

23.8.2002.

 

 

 

You may also like...