24.08.2002. – u povodu zahtjeva Bosanske stranke za hitno donosenje zakona o poslanickom imunitetu

Press konferencija

 

u povodu zahtjeva Bosanske stranke za hitno donošenje zakona o poslaničkom imunitetu

Predsjednik Bosanske stranke i federalni poslanik Mirnes Ajanović zahtijeva od Vlade Federacije BiH da u najkraćem roku pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru zakon o poslaničkom imunitetu, kako bi se njegovim usvajanjem konačno anulirale postojeće zloupotrebe koje se ogledaju kroz korištenje ustavnog imuniteta za aboliranje kriminala i korupcije.

Federalni poslanik Mirnes Ajanović je istakao da zakon o imunitetu mora biti zasnovan na odredbi Ustava Federacije BiH, kojom je već definisano da se imunitet može koristiti samo za zaštitu poslanika od odmazde vlasti – za stavove izrečene u cilju obavljanja poslaničke funkcije, odnosno u borbi protiv kriminala i korupcije.

BOSS podsjeća Vladu Federacije BiH, odnosno premijera Behmena, da je na posljednjem zasjedanju federalnog Parlamenta i visoki predstavnik Pedi Ešdaun istakao, da se poslanički imunitet zloupotrebljava kako bi se zaštitili pojedinci koji se zaloupotrebom položaja pokušavaju staviti iznad zakona, te da se imunitet može koristiti isključivo kao sredstvo omogućavanja slobode govora poslanika, u cilju zaštite interesa građana.

 

 

24.8.2002.

You may also like...