26.03.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu učešća predsjednika Bosanske stranke Mirnesa Ajanovića na međunarodnoj konferenciji koja će se održati u Salzburgu u organizaciji NATO-a

BOSS Logo 1

U organizaciji NATO-a u periodu od 27. marta do 1. aprila, u Salzburgu u Austriji, održaće se međunarodna konferencija pod nazivom ““Izgradnja Bosne i Hercegovine: Ekonomski i institucionalni temelji prosperiteta”.

U radu Konferencije će učestvovati međunarodni stručnjaci, profesionalne diplomate i visoki vojni oficiri, kao što su ambasadori Ričard Kauzlarič, Žak Klajn i Ričard Sklar, general Vesli Klark, te eksperti Robert Kernedi, Dejvid Bleir, Franc – Bruner i drugi.

Na Konferenciji će učestvovati i eminentni ekonomski stručnjaci iz Federacije BiH i Republike Srpske, a kao jedini politički predstavnik iz Federacije BiH – učestvuje predsjednik Bosanske stranke Mirnes Ajanović.

Teme o kojima će se razgovarati na Konferenciji u Salzburgu, između ostalog su:

  • Izgradnja bosanske ekonomije
  • Kako da zemlja napreduje
  • Prevazilaženje korupcije u BiH
  • Kako se zapadne zemlje odlučuju da ulože u određenu zemlju
  • Razvijanje strategije za provođenje stvarnih promjena u BiH
  • Preporuke za politiku obostrane dobiti u BiH i druge teme

26.03.1999.

You may also like...