28. april 2000.

u povodu 1. maja, međunarodnog praznika rada

Bosanska stranka umjesto čestitke građanima za Međunarodni praznik rada 1. maj, koja bi naspram bh. stvarnosti bila licemjerna, želi podsjetiti domaću i stranu javnost na težak materijalni položaj građana Bosne i Hercegovine – koji je direktna posljedica nemogućnosti ostvarivanja prava na rad.

Uzrok nezaposlenosti i siromaštva građana BiH leži u dugogodišnjoj vladavini nacionalističkog bloka i tzv. opozicije, koji zajednički vladaju već deset godina – i isto tako zajednički pljačkaju opštenarodnu, tzv. društvenu imovinu. Podržavljenjem cjelokupnog nacionalnog bogatstva, nacioteokratska i komunističko-boljševička, vladajuća nomenklatura je nakaradnom privatizacijom – otvorila vrata “divljem kapitalizmu”.

S obzirom da je Bosanska stranka svoj politički program utemeljila i na socijalnoj revitalizaciji bh. društva, u povodi 1. maja – ima moralnu i političku obavezu da ponovo iznese svoje stavove o privatizaciji.

Bosanska stranka smatra da je tržišna ekonomija jedan od najvažnijih integrativnih faktora, odnosno karika u lancu povezivanja sa ostatkom svijeta – ali se protivi očiglednoj pljački narodne imovine. Svu vlast u zemlji ima tzv. neformalna grupa, oličena u nekoliko familijarnih klanova, kojima zakonodavna tijela služe za demonstraciju vlastitih želja i potreba, te se u svojoj beskrupuloznosti već smatraju vlasnicima imovine koja je do juče pripadala svima. Rezultat svega je preko 90 odsto siromaha koji su odavno prešli prag socijalne bijede i nekolicina koji imaju više nego što su ikada imali, a kamoli zaslužili.

Bosna i Hercegovina je danas zemlja novih bogataša i novih siromaha. Bosna i Hercegovina je danas zemlja gdje nekolicina bogatih prosi novac od međunarodne zajednice u ime ogrome većine siromašnih – i u njihovo ime ga troši, za svoj račun.

Uzimajući u obzir ove neupitne činjenice, Bosanska stranka – u povodu 1. maja, Međunarodnog praznika rada – obraća se javnosti sa ponovnom inicijativom o raspisivanju REFERENDUMA, putem kojeg će se građani izjasniti da li su za ovakvu privatizaciju vlastite imovine.

You may also like...