Category: Saopštenja 2021.

Saopštenje za javnost Federalno tužilaštvo krivičnu prijavu protiv premijera Hodžić Kadrije i članova Vlade i Kriznog štaba TK proslijedilo na postupanje Tužilaštvu TK zbog nezakonite zabrane kretanja i ponižavanja nevakcinisanih i lica koja su prebolila koronavirus

Federalno tužilaštvo je BOSS-u dostavilo obavijest (broj: T11 0 KTA 000600 21) sljedećeg sadržaja, citiramo: “Obavještavamo Vas da je Federalno tužiteljstvo FBiH zaprimilo dana 3. 11. 2021. kaznenu prijavu protiv Hodžić Kadrije, premijera Vlade...

Saopštenje za javnost u povodu podnesene krivične prijave Federalnom tužilaštvu protiv premijera i članova Vlade i Kriznog štaba TK zbog nezakonite zabrane kretanja i ponižavanja nevakcinisanih i lica koja su prebolila koronavirus

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podnio je krivičnu prijavu protiv premijera Hodžić Kadrije i članova Vlade i Kriznog štaba TK koji su glasali za donošenje Naredbe i Zaključka (broj: 021-04-34694) kojim se u tačkama 3....

Saopštenje za javnost u povodu prezentacije službenih informacija da ni jedna vakcina protiv COVID-19 nije testirana u interakciji sa drugim lijekovima i vakcinama

BOSS u drugom dijelu prezentacije službenih informacija dobijenih po zahtjevu za pristup informacijama o vakcinaciji protiv koronavirusa od Vijeća ministara BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, informiše javnost da prema uputstvima proizvođača...

Saopštenje za javnost u povodu posljednjeg upozorenja premijeru i članovima Vlade i Kriznog štaba TK zbog nezakonite i protuustavne odluke kojom korona ausvajsima diskriminiraju građane (VIDEO)

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović posljednji put upozorava premijera i članove Vlade i Kriznog štaba TK da će podnijeti krivičnu prijavu protiv imenovanih zbog donošenja odluke kojom nevakcinisanim i licima koja su prije šest mjeseci...