04. novembar 2000.

u povodu predstavljanja kandidata Bosanske stranke za predstojeće opšte izbore

Bosanska stranka je danas u prostorijama Centrale stranke održala press konferenciju putem koje je javnosti predstavila kandidate sa vrhova listi za predstojeće opšte izbore.

Kandidatske liste Bosanske stranke koncipirane su a osnovu paritetne nacionalne, polne i starosne strukture stanovništava, i na osnovu kadrovskih potreba za rješavanje aktuelnih bh. problema.

Kandidati Bosanske stranke su nekompromitovani ljudi, koji su kadrovski i stručno sposobni odgovoriti svakoj situaciji – što je BOSS svojim radom već dokazao u proteklom periodu, nudeći ekonomske, socijalne i naučno-stručne programe za rješavanje aktuelnih problema u BiH.

Na današnjoj press konferenciji, kandidati Bosanske stranke pojedinačno su akcentirali aktuelnu bh. problematiku sa stanovišta političke platforme Bosanske stranke – i sa stručnog aspekta profesije kojom se bave. Tom prilikom javnosti su još jednom prezentirani osnovni stavovi Bosanske stranke o bh. političkoj i ekonomskoj situaciji, o problematici penzionera, odlasku mladih, privredi, zdravstvu, školstvu, zakonodavno-pravnoj tematici, problemu nezaposlenosti itd.

Kandidati Bosanske stranke još jednom su naglasili da će Bosanska stranka ostati dosljedna svom stavu – da je početak rješenja svakog pojedinačnog i globalnog problema direktno i javno imenovanje odgovornih.

You may also like...